Zmeny v uplatňovaní DPH

Zmeny v uplatňovaní DPH platné od 1. 7. 2021

Najnovšie zmeny v uplatňovaní DPH sa dotkli prevádzkovateľov e-shopov, subjektov, ktoré nemajú pobočky v zahraničí či nie sú platcami DPH.

Vzhľadom na súčasné dianie, napredujúcu digitalizáciu či množstvo online transakcií bolo potrebné vytvoriť nové opatrenia, ktoré budú znamenať nielen princíp zdanenia v mieste konečnej spotreby, ale aj spravodlivejšie rozdelenie DPH medzi štátmi. Komplexné zmeny niektorých pravidiel sú popísané nižšie.

Na základe zákona o Dani z pridanej hodnoty (DPH), platného od 01. 07. 2021, sa bude fyzickým osobám a firmám, ktoré nie sú platcami DPH, doúčtovávať rozdiel sumy DPH vzhľadom na krajinu doručenia. Slovensko má 20 %-nú sadzbu DPH, ktorá sa vzťahuje na spotrebný tovar. Vzniknutý rozdiel teda bude vrátený, alebo naopak poukázaný k zaplateniu prostredníctvom prevodu na účet. Z uvedeného dôvodu odporúčame zákazníkom po úprave sumy platiť bankovým prevodom, nie platobnou kartou. Bez splnenia náležitých povinností nebude tovar expedovaný.

DPH, jeho uplatňovanie a výška sadzieb

DPH, alebo inak daň z pridanej hodnoty, je spotrebnou daňou uplatňovanou skoro na všetky tovary a služby nakupované a predávané za účelom následného použitia a spotreby v Európskej únii. V jednotlivých krajinách sa však uplatňuje rôznym spôsobom, respektíve sú stanovené rôzne výšky sadzieb DPH. Väčšina krajín však disponuje rozdelením na základnú a zníženú, poprípade super-zníženú sadzbu DPH, teda predsa len existuje spoločný znak v celom systéme. Znížená sadzba DPH v rámci členských štátov EÚ je viazaná najmä na potraviny, farmaceutické výrobky a lieky, knihy, reštauračné a stravovacie služby, prepravu osôb či mnohé ďalšie aspekty. V súčasnosti má najvyššiu základnú sadzbu DPH Maďarsko na úrovni 27 %, pričom najnižšiu zníženú sadzbu si drží Luxembursko na úrovni 17 %. 20 %-nou sadzbou DPH ako Slovensko disponuje aj Rakúsko, Bulharsko, Estónsko a Francúzsko.

Zoznam sadzieb DPH členských krajín EÚ, platné od 01. 01. 2021:


Krajina


Kód krajiny


Sadzba DPH

Znížená
sadzba DPH

Super znížená
sadzba DPH

Rakúsko

AT

20

10/13

-

Belgicko

BE

21

6/12 -

Bulharsko

BG

20

9

-

Cyprus

CY

19

5/9

-

Česká republika

CZ

21

10/15

-

Nemecko

DE

19

7

-

Dánsko

DK

25

-

-

Estónsko

EE

20

9

-

Grécko

EL

24

6/13

-

Španielsko

ES

21

10

4

Fínsko

FI

24

10/14

-

Francúzsko

FR

20

5,5/10

2,1

Chorvátsko

HR

25

5/13

-

Maďarsko

HU

27

5/18

-

Írsko

IE

23

9/13,5

4,8

Taliansko

IT

22

5/10

4

Litva 

LT

21

5/9

-

Luxembursko

LU

17

8

3

Lotyšsko

LV

21

12/5

-

Malta

MT

18

5/7

-

Holandsko

NL

21

9

-

Poľsko

PL

23

5/8

-

Portugalsko

PT

23

6/13

-

Rumunsko

RO

19

5/9

-

Švédsko

SE

25

6/12

-

Slovinsko

SI

22

9,5

-

Slovensko

SK

20

10

-