TeamViewer
Bezpečný vzdialený prístup a podpora

Softvér TeamViewer spája ľudí, miesta a veci celého sveta na najširšom spektre platforiem a technológií.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup
TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Jednotka v rámci softvéru na vzdialenú podporu

TeamViewer si vybralo 90 % spoločností z rebríčka 500.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Vzdialený prístup jednoducho a bezpečne

Využívajte rýchle a bezpečné pripojenie k zariadeniam po celom svete bez potreby siete VPN.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Schôdzky kedykoľvek, kdekoľvek

TeamViewer je nástroj, ktorý podporuje a posilňuje idey a spája ľudí.

Prečo TeamViewer?

Šetrite čas aj peniaze

Poskytujte podporu, pomáhajte, komunikujte a spolupracujte. Vymieňajte si informácie. Využívajte prístup k technológiám. Jeden nástroj vám umožní pracovať tak, akoby ste všetci boli v jednej miestnosti – a to bez časových a finančných nákladov.

So softvérom TeamViewer máte pred sebou všetko, čo potrebujete.

Sústreďte sa na prácu samotnú, nie na jej prípravu

Riešte problémy na diaľku alebo spájajte zákazníkov a kolegov bez zložitých postupov alebo časovo náročných príprav.

Softvér TeamViewer je vytvorený tak, že vám v priebehu niekoľkých sekúnd umožní pracovať na ľubovoľnom zariadení.

Zabezpečenie a vysoký výkon

Softvér TeamViewer umožňuje urobiť všetko potrebné bez komplikácií a bez obáv.

Osobné údaje, osobné konverzácie a osobné schôdzky si zachovajú dôverný charakter.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov boli vždy našou prioritou.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Šifrovanie

TeamViewer používa šifrovanie založené na výmene privátnych a verejných kľúčov RSA 2048 a šifrovanie relácie technológiou AES (256-bit.). Táto technológia vychádza z rovnakých štandardov ako https/SSL a spĺňa súčasné normy zabezpečenia. Výmena kľúčov zaručuje aj plnú ochranu výmeny dát medzi klientskymi zariadeniami. To znamená, že ani naše smerovacie servery nedokážu prečítať údaje dátového prúdu.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Podpísaný kód

Všetky programové súbory sú zabezpečené technológiou podpisovania VeriSign. To vám umožňuje overiť pôvod spustiteľných súborov, ktoré dostávate.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Zabezpečenie prístupu

Softvér TeamViewer generuje okrem ID partnera aj heslo relácie, ktoré sa mení pri každom spustení, aby sa zaručilo dodatočné zabezpečenie pred neoprávneným prístupom k vzdialenému počítaču. Funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad prenos súborov, vyžadujú ďalšie, manuálne potvrdenie od partnera pri vzdialenom počítači. Takisto nie je možné neviditeľne ovládať počítač. Z dôvodu ochrany dát uložených vo vzdialenom počítači musí byť osoba sediaca pri vzdialenom počítači informovaná o prístupe k počítaču.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Dvojúrovňová autorizácia

TeamViewer pomáha spoločnostiam zabezpečiť súlad s požiadavkami HIPAA a PCI. Dvojúrovňová autorizácia poskytuje doplnkovú úroveň ochrany kont TeamViewer pred neoprávneným prístupom. Spolu s kontrolou prístupu prostredníctvom zoznamu povolených kont vám TeamViewer pomáha pripraviť sa na požiadavky HIPAA a PCI. Pri dvojúrovňovej autorizácii sa na prihlásenie ku kontu TeamViewer vyžaduje okrem mena používateľa a hesla aj kód vytvorený v mobilnom zariadení. Kód sa generuje použitím algoritmu jednorazového časového hesla (TOTP). Kód TOTP je chránený technológiou SRP, a je teda dobre chránený pred útokmi MITM (Man in the middle).

Funkcie

Vzdialená podpora, vzdialený prístup, on-line spolupráca a schôdzky elegantne jednoducho a extrémne rýchlo – toto sú nástroje pre vzájomne prepojený svet, ktorý je limitovaný len vašou imagináciou.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Viaceré platformy

Medziplatformové pripojenie z PC na PC, z mobilu na PC, z PC na mobil a dokonca z mobilu na mobil, ktoré podporuje Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Universal Platform a BlackBerry.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Maximálna kompatibilita

Softvér TeamViewer je možné spustiť v širokom spektre operačných systémov od najnovších až po tie staršie.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Nevyžaduje sa konfigurácia

Spustite softvér TeamViewer a môžete ho okamžite používať. TeamViewer funguje aj za bránami firewall a automaticky deteguje nastavenia servera proxy.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Ľahko pochopiteľný

Využívajte najnovšie používateľské rozhranie s jasným usporiadaním, ktoré umožňuje jednoduché, dotykové a rýchle ovládanie.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Vysoký výkon

Inteligentné nastavenie pripojenia a smerovanie, efektívne využitie šírky pásma, rýchly prenos dát, frekvencia snímok vzdialenej relácie až 60 fps a automatická úprava kvality zabezpečujú používateľovi optimálne podmienky.

TeamViewer bezpečný vzdialený prístup

Vysoká bezpečnosť

TeamViewer využíva výmenu verejných/privátnych kľúčov RSA 2048 , šifrovanie relácie AES (256-bit.) medzi koncovými zariadeniami, náhodné heslá na jednorazový prístup, voliteľnú dvojúrovňovú autentikáciu a ovládanie prístupu cez dôveryhodné zariadenia ako aj zoznamy zakázaných a povolených kont.

Medzinárodný dosah

Softvér TeamViewer je dostupný vo viac než 30 jazykoch s podporou medzinárodných klávesníc, vďaka čomu je ideálnym riešením v medzinárodnom použitím.

Bezplatný na otestovanie a osobné používanie

Softvér TeamViewer si môžete otestovať bezplatne a nemusíte ani poskytovať žiadne osobné údaje. Softvér je takisto k dispozícii zdarma na osobné používanie.