Fujitsu
FUTRO

ODHAĽTE POTENCIÁL CLOUD COMPUTINGU

Cloud computing je z roka na rok čoraz lepšie zabezpečený, robustnejší a rozšírenejší. Spoločnosti začínajú chápať výhody presunu od prevádzkového modelu založeného na miestnych notebookoch a stolových počítačoch k scenáru klientského cloud computingu. Cloud computing umožňuje IT oddeleniam centrálne spravovať veľké flotily klientskych zariadení bezpečne a efektívne, a takto ochrániť podnikové dáta a obsah, ktoré denne generuje každá spoločnosť. Produkty modelovej rady FUTRO boli vyvinuté špeciálne s ohľadom na takéto riešenia.

FUJITSU Futro - tenkí klienti pre cloud computing

PREHľAD TENKÝCH KLIENTOV FUTRO

Tenkí klienti FUTRO sú ideálni pre klientský cloud computing, scenáre SBC (prostredie založené na serveroch) a VDI (infraštruktúry virtuálnych počítačov). Všetci tenkí klienti FUJITSU FUTRO sú navrhnutí tak, aby poskytli výkon, zabezpečenie a možnosti správy, ktoré zabezpečia úsporu nákladov a urýchlia prevádzku IT plynúcu z centralizovanej správy. Tenkí klienti FUTRO tiež pomáhajú znižovať celkové náklady vďaka svojmu dlhého životného cyklu v porovnaní so štandardnými počítačmi. Malé rozmery v kombinácii s prevedením bez ventilátorov zaistí tichú prevádzku a ergonómiu pre maximálne pohodlie užívateľov.

Fujitsu Futro q9010

FUTRO Q9010 PalmSecure

Zariadenie FUTRO Q9010 PalmSecure™ je ultrabezpečný, flexibilný tenký klient s technológiou PalmSecure pre spoločnosti, ktoré na svojom pracovisku potrebujú bezpečné výpočty, správu a možnosti plnej produktivity.

Fujitsu Futro s9010

FUTRO S9010

FUTRO S9010 je flexibilné tenké klientske zariadenie pripravené na budúcnosť pre spoločnosti, ktoré potrebujú výpočtové riešenie cloudového klienta, ochranu investícií, správu a možnosti plnej produktivity pre pracovisko budúcnosti.

Fujitsu Futro s7010

FUTRO S7010

FUTRO S7010 je ultrakompaktné a výkonné zariadenie pre spoločnosti, ktoré potrebujú koncové body pre svoje výpočtové scenáre VDI a cloudového klienta s možnosťou úplnej správy a produktivity pre svoje pracovisko.

Fujitsu Futro s5010

FUTRO S5010

FUTRO S5010 je ultrakompaktné a výkonné zariadenie s tenkým klientom pre spoločnosti, ktoré potrebujú koncové body pre svoje scenáre výpočtov VDI a cloudového klienta s úplnou možnosťou správy a produktivity pre svoje pracovisko.

FUJITSU Futro - tenkí klienti pre cloud computing

ODĽAHČITE SVOJ ROZPOČET

Neviažte sa na jednu technológiu a znížte priame náklady. FUJITSU má správnu kombináciu ponúk riešení a programov, ktoré vám uľahčia začiatok cesty do cloud computingu. FUJITSU vám môže pomôcť vo veľkej miere znížiť priame náklady, takže budete môcť investovať do najlepších zariadení vo svojej triede pre vašu spoločnosť v okamihu, keď ich budete potrebovať. Ponuka riešenia migrácie na tenkých klientov v spojení s riešením TCaaS (Thin Clients as a Service) má mnoho výhod, ktoré pomôžu uľahčiť vášmu rozpočtu a realizovať viac IT projektov v rámci organizácie.

Unicorn softver - operacny system ELUX RP

eLux RP a Scout Enterprise Management od spoločnosti Unicon

Unicon Softvér je popredný poskytovateľ riešení cloud computingu používaného v kombinácii so zabezpečenými koncovými zariadeniami, ako sú tenkí klienti. Unicon vlastný špičkový operačný systém pre tenkých klientov eLux® RP a softvér Scout Enterprise Management Suite®, ktoré sú ideálne pre prevádzku a správu veľkých flotíl tenkých klientov v rámci organizácie. Flexibilné zásady licencovania spoločnosti Unicon navyše výrazne uľahčujú implementáciu prístupov SBC a VDI s využitím existujúceho hardvéru, ako sú stolové počítače a notebooky. Aj pre to sú tenkí klienti FUTRO od FUJITSU vybavení práve týmito softvérovými riešeniami.

Fujitsu futro

ochrana investícií

Fujitsu futro

modulárnosť

Fujitsu futro

rozšíriteľnosť

Popis

úspora nákladov

 Počítače Fujitsu Futro sú určené len na pripojenie k serveru, neobsahujú operačný systém Windows.
Nie je možné ich použiť ako samostatný počítač.